Cuộc đời chính là người thầy vĩ đại nhất của mỗi người: Ở đó-có 6 bài học mà dùng tiền chưa chắc đã mua được!

05/12/2019 |

Hãy dừng lại và tự hỏi bản thân rằng mình học được gì từ cuộc sống và những người xung quanh. Tất cả những thứ mà ta đang phải đối mặt hàng ngày trong cuộc sống chính là người thầy vĩ đại nhất - đồng thời là bước đệm để ta tiến tới thành công và hạnh phúc trong tương lai.

 

 

 

 


(*) Xem thêm:

Bình luận
0979522168